Strona Główna BIP Podstawy Prawne Organy Biblioteki Organizacja Funkcje i zadania Biblioteki Misja biblioteki Regulaminy Udostępnianie informacji publicznej Ochrona Danych Osobowych w Bibliotece Deklaracja dostępności Archiwum

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

  1. Administratorem jest reprezentowana przez Dyrektora Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, 03-470 Warszawa ul. Skoczylasa 9, która przetwarza dane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Dawid Czerw. Z Inspektorem można się skontaktować pod numerem tel.: 722-309-224.
  3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  4. Dane osobowe będą przechowywane, w trybie art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  5. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
  1. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO.
  2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

______________________
Treść wprowadził(a): Żaneta Butrym, 2020-02-25 14:00:55
Treść wytworzył(a): Dawid Czerw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych , 2020-02-25 14:00:55
Za treść odpowiada: Elżbieta Przybylska
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-02-25 14:00:55

Historia zmian: rozwiń

Majątek Budżet Rejestry Przetargi Sposób załatwiania spraw Rekrutacja
Serwis ten wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć tutaj. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
⇒ usuń pliki cookies