Strona Główna BIP Podstawy Prawne Organy Biblioteki Organizacja Funkcje i zadania Biblioteki Misja biblioteki Regulaminy Udostępnianie informacji publicznej Ochrona Danych Osobowych w Bibliotece Deklaracja dostępności Archiwum

Archiwum:

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)–informujemy:

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy przy ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa, przedstawicielem jest Dyrektor

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

- adresu e-mail dyrektor@bppn.waw.pl;

- telefonu 22 818-60-13

- pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

W wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem:

- adresu e-mail         iodo@bppn.waw.pl

- telefonu 722-309-224

Cel przetwarzanie danych oraz podstawa prawna

1. Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym i służą do następujących celów:

a) udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,

b) promocji Biblioteki, dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.

2. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece i służą do następujących celów:

a) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,

b) opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,

 c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.

3. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:

a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,

b) przekazywania informacji o działalności Biblioteki,

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi:

1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.

5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania zgody

 

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz

konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem umownym niezbędnym do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki i brakiem możliwości korzystania z jej usług.

 

Pani/Pana prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Obowiązuje od 25.05.2018.

 

______________________
Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany: Poprzednia wersja:
2019-01-22 12:23:52 Żaneta Butrym Aktualizacja dokumentu 2019-01-22 12:23:52
Majątek Budżet Rejestry Przetargi Sposób załatwiania spraw Rekrutacja
Serwis ten wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć tutaj. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
⇒ usuń pliki cookies